Rosenmetoden

Ditt och mitt välmående är viktiga. Kom på behandling endast om du är frisk, på så vis skyddar vi varandra och våra närstående. Jag har ökat på städningen och håller även längre pauser mellan kunderna. Varmt välkommen!

Rosenmetoden är en psykofysisk behandlingsform. Metoden är utvecklad av den tyska fysioterapeuten Marion Rosen.

Vår kropp skyddar oss mot olika händelser och känslor genom att spänna musklerna. Ibland kan dessa spänningar bli kroniska och vi är inte nödvändigtvis ens medvetna om dem. Men de påverkar omedvetet hur vi mår, vår hållning och även våra attityder. Spänningarna blir en del av vårt normala sätt att vara. I dag behöver vi inte nödvändigtvis mera de här uppbyggda skyddsmurarna, som tar en massa energi av oss. 

Rosenterapi kan hjälpa till att ta bort de här spänningarna och därmed frigöra den energin till att leva ett liv som ser ut som den äkta du. Boka en avslappnande stund för dig själv.

Rosenterapi passar när du

 • Vill slappna av
 • Vill minska stress
 • Har muskelspänningar och -värk
 • Har sömnsvårigheter
 • Vill öka dina energireserver och valmöjligheter
 • Vill ha klarhet i livet
 • Vill bekanta dig bättre med dig själv och dina handlingsmönster

Boka den tid som passar dig bäst från bokningskalendern. 

Hittar du ingen lämplig tid kan du alltid kontakta mig så kollar vi upp en tid som passar.

Allmänt om behandlingen

Behandlingen görs på ett massagebord och tar ca en timme.

Under behandlingen kombineras en mjuk, närvarande och lyssnande beröring med tal. En lätt men kännbar beröring och tryck på spända muskler hjälper kunden att bli medveten om olika spänningar i kroppen. Samtidigt kan hen bli medveten om varifrån spänningarna härstammar. Också olika känslor kan och har lov att komma upp, bli synliga och bemötta under behandlingen.

Efter behandlingen kan det vara bra att reservera lite lugn tid för sig själv. 

Rosen-teraputen har tystnadsplikt och följer de etiska regler som satts upp av Rosen-institutet.

Behandlingens pris är 70€.

Metoden passar inte

 • Vid akut infektion eller sjukdom
 • Vid användning av stark psykmedicinering
 • Vid alkohol – eller drogmissbruk
 • För barn och unga